Μελέτη της διακίνησης του ραδιενεργού στροντίου 90Sr στον άνθρωπο

Διδάκτωρ: 
Σταμούλης Κωνσταντίνος
Επιβλέπων: 
Ασημακόπουλος Παναγιώτης
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 1998
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Καραγιάννης Μιλτιάδης, Ιωαννίδης Κωνστανίνος
Εξεταστική Επιτροπή: 
Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Γλάρος Δημήτριος, Σουκάκος Παναγιώτης Ν., Καραγιάννης Μιλτιάδης Σουκάκος Παναγιώτης Κ., Ιωαννίδης Κωνσταντίνος, Ασλάνογλου Ξενοφών