Μελέτη δυναμικών και ηλεκτρονικών ιδιοτήτων των μετάλλων χαλκού αργυρού χρυσού και κραμάτων τους με υπολογιστικές μεθόδους προσομοίωσης και ενεργειακών ζωνών

Διδάκτωρ: 
Καλλιντέρης Γεώργιος
Επιβλέπων: 
Αλεξανδρόπουλος Νικόλαος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 22 Ιουνίου 1998
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Αλεξανδρόπουλος Νικόλαος, Παπανικολάου Νικόλαος, Ευαγγελάκης Γεώργιος
Εξεταστική Επιτροπή: 
Αλεξανδρόπουλος Νικόλαος, Παπανικολάου Νικόλαος, Ευαγγελάκης Γεώργιος, Παπαγεωργόπουλος Χρήστος, Παπακωνσταντόπουλος Δημήτριος, Ζδέτσης Αριστείδης