Μελέτη της ηλεκτρονικής δομής συμπηκνωμένης ύλης με χρήση της φασματοσκοπίας μη ελαστικής σκέδασης ακτίνων-γ και εφαρμογές της σε συστήματα στερεών διαλυμάτων υδρογόνου-μετάλλου, αλλαγής φάσης, εξωτερικών πεδίων και εσωτερικών αλληλεπιδράσεων

Διδάκτωρ: 
Ντανάκας Σωτήριος
Επιβλέπων: 
Αλεξανδρόπουλος Νικόλαος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 15 Ιουνίου 1998
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Αλεξανδρόπουλος Νικόλαος, Κώτσης Κωνσταντίνος, Μαρκέτου Αναστασία
Εξεταστική Επιτροπή: 
Αλεξανδρόπουλος Νικόλαος, Κώτσης Κωνσταντίνος, Βαρώτσος Παναγιώτης, Παπαγεωργόπουλος Χρήστος, Παπακωνσταντόπουλος Δημήτριος, Παπανικολάου Νικόλαος, Θεοδωρίδου Ειρήνη