Μαύρες οπές στα πλαίσια της τετραδιάστατης ενεργού θεωρίας των ετεροτικών υπερχορδών στις χαμηλές ενέργειες

Διδάκτωρ: 
Καντή Παναγιώτα
Επιβλέπων: 
Ταμβάκης Κυριάκος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 6 Απριλίου 1998
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Ταμβάκης Κυριάκος, Λαχανάς Αθανάσιος, Βαγιονάκης Κωνσταντίνος
Εξεταστική Επιτροπή: 
Ταμβάκης Κυριάκος, Λαχανάς Αθανάσιος, Βαγιονάκης Κωνσταντίνος, Παναγιωτακόπουλος Κωνσταντίνος, Μάνεσης Ευάγγελος, Κολάσης Χαράλαμπος, Ρίζος Ιωάννης