Ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων λήψης δεδομένων και ελέγχου για ένα πείραμα συγκρουόμενων δεσμών pp σε ενέργεια κέντρου μάζας 14TeV (Πέιραμα CMS στον επιταχυντή LHC)

Διδάκτωρ: 
Κλουκίνας Κωνσταντίνος
Επιβλέπων: 
Τριάντης Φρίξος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 1997
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Τριάντης Φρίξος, Μάνθος Νικόλαος, Κωσταράκης Παναγιώτης
Εξεταστική Επιτροπή: 
Τριάντης Φρίξος, Μάνθος Νικόλαος, Κωσταράκης Παναγιώτης, Βέργαδος Ιωάννης, Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Δρης Εμμανουήλ, Ευαγγέλου Ιωάννης, Μπίρμπας Αλέξιος