Απόθεση Ba και υδρογόνου σε ημιαγωγικές και μεταλλικές επιφάνειες

Διδάκτωρ: 
Βλάχος Δημήτριος
Επιβλέπων: 
Παπαγεωργόπουλος Χρήστος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Πέμπτη, 19 Ιουνίου 1997
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Παπαγεωργόπουλος Χρήστος, Αλεξανδρόπουλος Νικόλαος, Καμαράτος Ματθαίος
Εξεταστική Επιτροπή: 
Παπαγεωργόπουλος Χρήστος, Αλεξανδρόπουλος Νικόλαος, Καμαράτος Ματθαίος, Ευαγγέλου Σπυρίδων, Παπαευθυμίου Βασίλειος, Φούλιος Στυλιανός, Κέννου Στλιανή,