Μελέτη της δέσμευσης ραδιενεργών ρύπων από υποστυλωμένα φυλλόρφα αργιλοπυριτικά υλικά

Διδάκτωρ: 
Καραμάνης Δημήτριος
Επιβλέπων: 
Ασημακόπουλος Παναγιώτης
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 17 Μαρτίου 1997
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Πάκου Αθηνά, Πετρίδης Δ.
Εξεταστική Επιτροπή: 
Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Πάκου Αθηνά, Ιωαννίδης Κωνσταντίνος, Γλάρος Δημήτριος, Καραγιάννης Μιλτιάδης, Παπαγεωργόπουλος Χρήστος, Παπαγιαννάκος Νίκος