Αλληλεπίδραση βαρυτικών, ηλεκτρομαγνητικών, νετρίνο κ.ά. κυμάτων στα πλαίσια της γενικής θεωρίας της σχετικότητας του Einstein

Διδάκτωρ: 
Wang Anzhong
Επιβλέπων: 
Τσουμπελής Δημήτριος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 1991
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Τσουμπελής Δημήτριος, Κολάσης Χαράλαμπος, Ξανθόπουλος Βασίλειος
Εξεταστική Επιτροπή: 
Τσουμπελής Δημήτριος, Κολάσης Χαράλαμπος, Σπύρου Νικόλαος, Βαγιονάκης Κωνσταντίνος, Παπαδόπουλος Δημήτριος