Ανάπτυξη laser μοριακού φθορίου και φωτοδιάσπαση του HgBr2 στα 157 nm

Διδάκτωρ: 
Σκορδούλης Κωνσταντίνος
Επιβλέπων: 
Τσέκερης Περικλής
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 1991