Μελέτη των κραμάτων R1+eFe4B4 (R=σπάνια γαία) και RFe4B (R=Er.TM) με τη βοήθεια περίθλασης ακτίνων Χ, φασματοσκοπίας Mossbauer και μαγνητικών μετρήσεων συμβολή στη μελέτη και ανάπτυξη νέων μονίμων μαγνητών

Διδάκτωρ: 
Ζουγανέλης Γεώργιος
Επιβλέπων: 
Παπαγεωργόπουλος Χρήστος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Πέμπτη, 1 Μαρτίου 1990
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Παπαγεωργόπουλος Χρήστος, Μπάκας Θωμάς, Μουκαρίκα Αλίκη
Εξεταστική Επιτροπή: 
Παπαγεωργόπουλος Χρήστος, Μπάκας Θωμάς, Μουκαρίκα Αλίκη, Αλεξανδρόπουλος Νικόλαος, Παπαευθυμίου Βασίλειος