Δυναμικοί και φυσικοί παράγοντες που διαμορφώνουν την ημερησία κύμανση της πίεσης κοντά στο έδαφος στον ελληνικό χώρο

Διδάκτωρ: 
Μπαρτώκας Αριστείδης
Επιβλέπων: 
Μεταξάς Διονύσιος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 1989