Αναλυτικές μαγνητοϋδροδυναμικές ισορροπίες τοροειδούς αξονικά συμμετρικού πλάσματος σύντηξης

Διδάκτωρ: 
Θρουμουλόπουλος Γεώργιος
Επιβλέπων: 
Παντής Γεώργιος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Τρίτη, 13 Ιουνίου 1989