Μελέτη του μιονικού και λεπτονικού αριθμού στις σύγχρονες θεωρίες βαθμίδας

Διδάκτωρ: 
Λεοντάρης Γεώργιος
Επιβλέπων: 
Βέργαδος Ιωάννης
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 21 Απριλίου 1986