Ηλεκτρονικά φάσματα απορροφήσεως των μεθυλοπαραγώγων και των αζωαρωματικών μορίων στο υπεριώδες - υπεριώδες κενού

Διδάκτωρ: 
Μπολοβίνος Αγησίλαος
Επιβλέπων: 
Ανδριτσόπουλος Γεώργιος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 1982