Ηλεκτρονιακές μεταβάσεις στα φθοριώμενα παράγωγα του βενζολίου (ΠΕΡΙΟΧΗ 4 EV έως 9,5 EV)

Διδάκτωρ: 
Φίλης Ιωάννης
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Πέμπτη, 19 Μαρτίου 1981