Αναγνώρισις ελαφρών πηρήνων διά της ψηφιακής τεχνικής

Διδάκτωρ: 
Κατσέλης Βασίλειος
Επιβλέπων: 
Γάγγας Νικόλαος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Παρασκευή, 16 Ιουνίου 1978