Μελέτη των περιεκτικών αντιδράσεων Κ+Χ και ΚΡ Κ(890)+Χ σε 8.25GEV/C

Διδάκτωρ: 
Σεραφειμίδου - Βαγιάκη Άννα
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 1977