Παραγωγή παράξενων σωματίων σε αλληλεπιδράσεις πρωτονίων - αντιπρωτονίων ενέργειας 200-900 GeV στο κέντρο μάζας της αλληλεπίδρασης

Διδάκτωρ: 
Μάνθος Νικόλαος
Επιβλέπων: 
Τριάντης Φρίξος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Πέμπτη, 1 Μαρτίου 1990