Μονάδα Προσβασιμότητας και Κοινωνικής Στήριξης Φοιτητών

Βρείτε συνημμένη ανακοίνωση σχετικά με τις ώρες και τους τρόπους εξυπηρέτησης κοινού από τή Μονάδα Προσβασιμότητας και Κοινωνικής Στήριξης Φοιτητών.

Συνημμένο Αρχείο: