Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Η παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της κ. Μαρίας Κιμουρτζή με τίτλο "Προσδιορισμός και χαρακτηριστικά των ημερών και περιπτώσεων ισχυρών επεισοδίων σκόνης στην Ασία με χρήση σύγχρονων δορυφορικών δεδομένων" θα γίνει την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023, ώρα 10:00 π.μ., στην Αίθουσα Φ2-317-320 (Εργαστήριο Μετεωρολογίας).