Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Η παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του κ. Σπυρίδωνα Σιέρρου με τίτλο "Σχεδιασμός Αναπτυξιακής Πλακέτας Μικροελεγκτή για Έρευνα και Εκπαίδευση" θα γίνει την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023, ώρα 16:00 μ.μ. στο Κτήριο Φ2  Αίθουσα Συνεδριάσεων των Τομέων (Αναγνωστήριο).

Συνημμένο Αρχείο: