Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Η παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της κ. Γαρουφαλιάς Ντούλε με τίτλο "Μελέτη της θαλάσσιας αύρας στις ακτές της Ηπείρου" θα γίνει την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2023, ώρα 10:00 π.μ. στην Αίθουσα Φ2-317-320 (Εργαστήριο Μετεωρολογίας).