Αιτήσεις και δικαιολογητικά στέγασης Προτωτεών Μεταπτυχιακών φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων

Ανακοίνωση υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών Στέγασης Πρωτοετών Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υ/Δ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 για τις Φοιτητικές Κατοικίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.