Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Η παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του κ. Αλέξανδρου Σαράφη με τίτλο "Χαρακτηρισμός οργανικών υλικών (ξύλων) με συνδυασμένη  χρήση των τεχνικών LIBS και μηχανικής εκμάθησης" θα γίνει τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023, ώρα 11:00 π.μ. στο Κτήριο Φ2  Αίθουσα Συνεδριάσεων των Τομέων (Αναγνωστήριο).