Επίδραση του περιορισμού στη δομή και δυναμική μορίων με δίκτυο υδρογονικών δεσμών

Διδάκτωρ: 
Ανανιάδου Αντονέλα
Επιβλέπων: 
Φλούδας Γεώργιος
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2023
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Φλούδας Γεώργιος, Παπαδόπουλος Περικλής, Παπαγεωγρίου Γεώργιος
Εξεταστική Επιτροπή: 
Φλούδας Γεώργιος, Παπαδόπουλος Περικλής, Παπαγεωγρίου Γεώργιος, Δούβαλης Αλέξιος, Ευαγγελάκης Γεώργιος, Καμαράτος Ματθαίος, Μάνος Εμμανουήλ