Επιτάχυνση ηλεκτρονίων σε σχετικιστικές ταχύτητες με χρήση υπερισχυρού laser

Διδάκτωρ: 
Γρηγοριάδης Αναστάσιος
Επιβλέπων: 
Μπενής Εμμανουήλ
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Πέμπτη, 25 Μαΐου 2023
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Μπενής Εμμανουήλ, Ταταράκης Μιχαήλ, Δημητρίου Βασίλειος
Εξεταστική Επιτροπή: 
Μπενής Εμμανουήλ, Ταταράκης Μιχαήλ, Δημητρίου Βασίλειος, Κοσμίδης Κωνσταντίνος, Κοέν Σαμουήλ, Παπαδογιάννης Νεκτάριος, Καζιάννης Σπυρίδων.