Μελέτη φωτοφυσικών και καταλυτικών ιδιοτήτων πλασμονικών-ημιαγώγιμων νανοϋλικών που αναπτύχθηκαν με τεχνολογία ψεκασμού πυρόλυσης φλόγας

Διδάκτωρ: 
Μουλαράς Κωνσταντίνος
Επιβλέπων: 
Δεληγιαννάκης Ιωάννης
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Πέμπτη, 6 Απριλίου 2023
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 29 Μαΐου 2023
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Δεληγιαννάκης Ιωάννης, Ευαγγελάκης Γεώργιος, Μπουρλίνος Αθανάσιος.
Εξεταστική Επιτροπή: 
Δεληγιαννάκης Ιωάννης, Ευαγγελάκης Γεώργιος, Μπουρλίνος Αθανάσιος, Δούβαλης Αλέξιος, Λουλούδη Μαρία, Καρακασίδης Μιχαήλ, Μάρκου Αναστάσιος.