Μη υπερσυμμετρικά ενοποιημένα πρότυπα από τη Θεωρία Χορδών

Διδάκτωρ: 
Βιολάρης - Γκουντώνης Κωνσταντίνος
Επιβλέπων: 
Μη υπερσυμμετρικά ενοποιημένα πρότυπα από τη Θεωρία Χορδών
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2023
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Ρίζος Ιωάννης, Ταμβάκης Κυριάκος, Κεχαγιάς Αλέξανδρος
Εξεταστική Επιτροπή: 
Ρίζος Ιωάννης, Ταμβάκης Κυριάκος, Κεχαγιάς Αλέξανδρος, Καντή Παναγιώτα, Δέδες Αθανάσιος, Φλωράκης Ιωάννης, Σφέτσος Κωνσταντίνος