Μάρκου Αναστάσιος

Vertical Tabs

Θέση: 
Επίκουρος Καθηγητής
Φωτογραφία: 

Πρόσθετα Στοιχεία

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
  • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και χαρακτηρισμός νέων κβαντικών μαγνητικών υλικών για σπιντρονική, αποθήκευση της πληροφορίας και ενεργειακή μετατροπή.
  • Κβαντικά υλικά: Κράματα Heusler, μαγνητικά ημιμέταλλα Weyl, σταθεροποίηση (αντι)σκυρμιονίων σε μαγνητικά υλικά, μαγνήτες και αντισιδηρομαγνήτες με μη-συγγραμική διαμόρφωση του σπιν.
  • Λεπτά υμένια, επιταξιακά υμένια και πολυστρωματικές διατάξεις.
  • Μαγνητομεταφορικά φαινόμενα σε σιδηρομαγνητικά και τοπολογικά υλικά.
Βιογραφικό: 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γραφείο: 
Φ2-216α
Τηλέφωνο: 
+30 2651008512
e-mail: 
amarkou [at] uoi.gr