Θεωρητικές και φαινομενολογικές πτυχές του καθιερωμένου προτύπου των στοιχειωδών σωματιδίων στα πλαίσια των ενεργών θεωριών πεδίου

Διδάκτωρ: 
Τριφύλλης Λάμπρος
Επιβλέπων: 
Δέδες Αθανάσιος
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2022
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2023
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Δέδες Αθανάσιος, Λεοντάρης Γεώργιος, Καντή Παναγιώτα
Εξεταστική Επιτροπή: 
Δέδες Αθανάσιος, Λεοντάρης Γεώργιος, Καντή Παναγιώτα, Ρίζος Ιωάννης, Rosiek Janusz, Σπανός Βασίλειος, Φλωράκης Ιωάννης