Μελέτη της αντίδρασης 241Am(n,f) στις εγκαταστάσεις n_TOF του CERN

Διδάκτωρ: 
Ελεμέ Ζηνοβία
Επιβλέπων: 
Πατρώνης Νικόλοας
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2022
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2022
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Πατρώνης Νικόλαος, Ζάννη-Βλαστού Ρόζα, Κόκκορης Μιχαήλ
Εξεταστική Επιτροπή: 
Πατρώνης Νικόλαος, Ζάννη-Βλαστού Ρόζα, Κόκκορης Μιχαήλ, Colonna Nicola, Κόκκας Παναγιώτης, Νικολής Νικόλαος, Παπαδόπουλος Ιωάννης