Ανακήρυξη Υποψηφίων Διευθυντών Τομέων

Ανακήρυξη Υποψηφίων Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Φυσικής

 

Από την εφορευτική επιτροπή  ανακηρύσσονται οι υποψήφιοι για το αξίωμα των Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Φυσικής.

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022, από ώρα 09:30 έως και 11:30 αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας.

Παρακαλούμε δείτε τον συνημμένο αρχείο.

Συνημμένο Αρχείο: